Chakra Balans Massage

Deze is gericht op het bewust worden van jouw levensenergie. Deze stroomt door ons lichaam als een onzichtbaar circulatiesysteem. Er zijn zeven hoofd-energiecentra, de chakra’s, ook wel energiewielen genoemd, die in beweging zijn, met ieder hun eigen niveau van bewustzijn. Chakra’s hebben invloed op je body, mind en soul. Chakra’s kunnen uit balans raken, er kunnen blokkades optreden, waardoor je uit evenwicht kunt raken. Chakra Balans Massage laat je bewust in contact komen met de zeven hoofdchakra’s en thema’s die bij dit chakra horen. Het is een combinatie van een energetische massage en het energetiseren van de chakra’s. Ik doe dit met behulp van de balansstenen, die een goede hulp zijn om de chakra’s weer in balans te krijgen.

*Deze massage wordt enkel binnen de massagetherapie gegeven.

Als je chakra’s in balans komen dan…

  • wordt je steeds bewuster van  jezelf (wie ben ik, wat wil ik, etc) en de rol van de ander (b.v. je ouders)
  • leef je vanuit je kracht en diepste waarheid
  • ben je in staat om je hart te openen
  • leef je vanuit vertrouwen
  • sta je evenwichtig en stabiel in het leven
  • neem je 100% verantwoordelijkheid voor jezelf.