Behandelovereenkomst

Dit document informeert u over de werkwijze van Massagepraktijk Bloesem. Door akkoord te gaan komt de behandelovereenkomst tot stand.

Als therapeut span ik mij in om u naar beste kunnen en met de grote zorgvuldigheid te ondersteunen. U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie en de behandeling is op eigen risico. Ik ga ervan uit dat u naar waarheid persoonlijke en medische gegevens verstrekt die nodig zijn voor de voortgang van de therapie.

Therapeutische behandeling

Een therapeutische behandeling bestaat uit een intake/voorgesprek, de massage en een nagesprek.

Tijdens het intakegesprek proberen we helder te krijgen wat uw (hulp)vraag is. Verder kijken we of er voldoende vertrouwen is om samen te werken en geef ik toelichting op mijn werkwijze. Daarna bepalen we samen  welke massagevormen ingezet kunnen worden. Iedere sessie wordt afgesloten met een afrondend gesprek.

Ik ben geen arts en stel geen diagnose. Alle medische- en achtergrondinformatie die u deelt, dient ter verduidelijking van de therapeutische behandeling. Raadpleeg te allen tijde uw arts als u twijfelt over uw gezondheid.

Afspraken annuleren

Annuleren kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt de helft in rekening gebracht. Bij een no-show wordt het gehele consult in rekening gebracht. Deze onkosten kunnen niet vergoed worden door uw zorgverzekering. Indien u niet op tijd op uw afspraak verschijnt, dan wordt toch de oorspronkelijke eindtijd aangehouden.

Tarief en betaling

U gaat akkoord met het overeengekomen tarief. Tariefwijzigingen zijn toegestaan. Na afloop van de therapeutische behandeling ontvangt u de factuur per mail. Deze kunt u direct contant betalen of binnen 14 dagen overmaken.

De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. De eventuele vergoeding die u ontvangt, hangt af van uw zorgverzekering en pakket.

Persoonlijke gegevens

Uw privacy is belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Deze behandelovereenkomst is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ten behoeve van uw therapeutische behandelingen wordt een persoonlijk dossier aangelegd. Naast uw persoonsgegevens bevat dit dossier aantekeningen over de voortgang van de behandelingen.

Meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens vindt u op de website www.massagepraktijkbloesem.nl onder ‘Privacy’.

Beëindigen traject

Indien u de therapeutische behandelingen niet langer op prijs stelt of nodig acht, kunt u deze te allen tijde beëindigen. Ik kan de overeenkomst, voorzien van toelichting, eenzijdig beëindigen. Indien de therapeutische behandelingen niet toereikend zijn, verwijs ik u door naar een collega-therapeut of andere hulpverlener.

Rechten en plichten

Als therapeut handel ik conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht, toch een klacht heeft. Blijf hier niet mee zitten, maar bespreek dit met mij. Ik ga ervan uit dat we samen tot een oplossing komen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging, de Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze (VBAG), waar u uw klacht kunt voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Meer informatie vindt u op https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html.

Ondertekening

Door akkoord te gaan met de inhoud van deze behandelovereenkomst voor aanvang van de behandelingen, geeft u tevens toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.